Torsdagen den 27 februari 2020

Publicerad 2020-01-15

Tockenvägen


 

Tockenvägen ger oss med jämna mellanrum anledning till oro. Det gäller framför allt skogen där träden hänger ut över vägen och vägens skick. Vid kontakt med kommunen den 15e januari fick vi veta att byggnadsnämnden ska göra ett föreläggande till markägaren om gallring av vissa träd. Angående vägens skick meddelade kommunen att när asfaltarbetena kommer igång ska dels den sönderkörda 90-graderskurvan samt kurvan fram mot Tockenområdet bearbetas och beläggas.

Styrelsen