Torsdagen den 27 februari 2020

Styrelsen

 

Styrelsen utses av föreningsstämman som också utser ordförande. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

Styrelsen ansvarar för

- förvaltning av föreningens tillgångar som vägar, lekplatser, grönytor, strandängar och ekskog

- redovisning av räkenskaper 

- medlemsregister

Styrelsen, som sammanträder fyra gånger per år, består för närvarande av

Göran Åstrand (ordförande),

Bengt Einarsson (kassör), Anna Cederlund (sekreterare), Jennie Fröderberg (hemsida och registeransvarig). Övriga ledamöter är Ulf Friberg, Mikael Allerslev, Christina Johansson.

Maj-Lena Linderson, Vivianne Olin-Brantmark är suppleanter.