Måndagen den 15 juli 2024

Välkommen till Tocken


Foto: Göran Åstrand, Christina Johansson

 
Tocken - beläget på Listerlandets östra sida omgivet av de gamla klassiska kust- och fiskesamhällena Djupekås i norr samt Krokås i söder.
Området planlades på 1970-talet och idag finns det 84 fastigheter ingående i Tockens Samfällighet.
I den omgivande naturen finns vacker ekskog, strandängar och naturligtvis lättillgängliga stränder. Naturen hyser en rar fauna såväl som ett artrikt fågelliv.