Måndagen den 15 juli 2024

Publicerad 2023-07-13

Aktivitetsdag 29 juli


Hej

 
Välkomna till ett fint tillfälle att träffas och umgås,
Tockens Aktivitetsdag lördagen den 29 juli.
 
Aktiviteter
 
- TIPSRUNDA
Promenad med frågor både för vuxna och mindre vuxna.
Start vid festplatsen där du hämtar tipslapp och där du också lämnar in din rad.
Google avstängt under dagen.
 
- KÄPPHÄSTHOPPNING
Hoppbanor iordningställd för olika svårighetsgrader. Ett antal hästar att välja på.
Prova på, välkomna till fotbollsplanen kl 10 till halv 11. Priser efter hoppningarna.
 
- SAGOSTUND
Kom till festplatsen kl halv 11 där Sagotanten finns på plats. 
 
- BOULE
Samling vid Boulebanan kl 17. Lagen lottas och spelet planeras på plats.
 
- GOLF
Se utskickat mail, första start halv 9.
Anmälan till Björn Nielsen senast torsdagen den 27 juli SMS till 0706 554124. Uppge namn och golf ID. 
 
- MINGEL
Samling vid Boulebanan kl 17. Föreningen bjuder på grillad korv.
PRISUTDELNING Tipsrunda och Golf kl 18, Boule när segrare korats.
 
Styrelsen