Måndagen den 5 december 2022

Publicerad 2022-08-15

Gallring av enar


Hej
Föreningen bjöd i april in Skogsstyrelsen för rådgivning kring skötsel av vår mark, Mjällby 8:5.
Skogsstyrelsen påpekar behovet av att hålla tillbaka beståndet av enar. I protokollet uttrycks det som ”Ta bort ca hälften av yngre enar som breder ut sig. Ta även bort risiga och döda enar”.
Detta arbete kommer att genomföras i höst och ni kanske redan sett att visst arbete påbörjats.
Styrelsen