Torsdagen den 30 november 2023

Publicerad 2022-08-20

Hästar på Tocken


 

Vi har ju under många år haft glädjen och nyttan av hästar på Tocken.
Nu släpper vi två nya som vi hoppas kommer att trivas. Fåren (just nu 98 st) låter vi i år beta i ekskogen och på udden. Hästarna kommer att hålla till i området ner mot badet.
Hästarna är vana vid såväl andra djur som människor men ska absolut inte matas.
Styrelsen