Måndagen den 5 december 2022

Publicerad 2022-10-13

Pumpstation


Sölvesborgs Energi har påbörjat arbetet med en ny pumpstation nere vid vår parkering. Den ska betjäna VA-nätet mellan Djupekås och reningsanläggningen i Nogersund. Förutom själva pumphuset kommer det grävas för rör som delvis berör vägbanan vid parkeringen. När den nya pumpen tagits i bruk kommer det befintliga pumphuset att tas bort.

/Styrelsen