Fredagen den 22 oktober 2021

Publicerad 2021-05-12

Tocken Årsstämma 7/8 kl 14:00


Med anledning av rådande restriktioner kring Covid-19 kan Samfällighetens årsmöte inte hållas fysiskt den 5/6 som var planerat.
Styrelsen har beslutat nytt datum för årsmötet till 7/8 kl 14.00. Det är styrelsens förhoppning att restriktionerna då lättats så att mötet kan hållas som vanligt på festplatsen.
Ytterligare information och möteshandlingar skickas ut i god tid till mötet.

Styrelsen