Måndagen den 5 december 2022

Publicerad 2022-08-15

Tocken Facebook


Hej
Föreningen har blivit ombedd att informera om en Facebook grupp som Jessica Svensson startat med syfte att informera varandra om sånt som händer i närområdet.
Gruppen heter Tocken Samverkan. Vill du vara med i gruppen så anmäler du dig på Facebook.
All kommunikation från och till Tockens Samfällighet Styrelse sker som tidigare via vår hemsida, mail etc.
Styrelsen