Tisdagen den 30 maj 2023

Publicerad 2023-02-26

Våtmarken

Tockens Våtmark

Så här års står det en blank vattenspegel på¨udden norr om badplatsen. Udden utgör en våtmark. Våtmark är en värdefull typ av mark och miljö. Den är en viktig miljö för många arter, den binder koldioxid, den utgör ett filter och minskar därmed utsläppen till havet. 

Vi ska därför vara aktsamma om vår våtmark och absolut inte försöka släppa ut vattnet genom ”diken”, naturen sköter det alldeles utmärkt i sin egen takt.

Styrelsen

PS. Mer info om våtmarker….DS

 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/vatmark/