Fredagen den 18 juni 2021

Styrelsen

 

Styrelsen utses av föreningsstämman som också utser ordförande. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

Styrelsen ansvarar för

- förvaltning av föreningens tillgångar som vägar, lekplatser, grönytor, strandängar och ekskog

- redovisning av räkenskaper 

- medlemsregister

Styrelsen, som sammanträder fyra gånger per år, består för närvarande av

Christina Johansson (ordförande),

Göran Åstrand (kassör), Anna Cederlund (sekreterare), Jennie Fröderberg (hemsida och registeransvarig). Övriga ledamöter är Ulf Friberg och Mikael Allerslev.

Maj-Lena Linderson, Vivianne Olin-Brantmark är suppleanter.