Fredagen den 22 oktober 2021

Styrelsen

 

Styrelsen utses av föreningsstämman som också utser ordförande. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

Styrelsen ansvarar för

- förvaltning av föreningens tillgångar som vägar, lekplatser, grönytor, strandängar och ekskog

- redovisning av räkenskaper 

- medlemsregister

Styrelsen, som sammanträder fyra gånger per år, består för närvarande av

Håkan Mattisson (ordförande),

Annika Åberg (kassör), Anna Cederlund (sekreterare), Jennie Fröderberg (hemsida och registeransvarig). Övriga ledamöter är Göran Åstrand,Vivianne Olin-Brantmark, Örjan Johansson.

Maj-Lena Linderson och Pernilla Borg är suppleanter.