Tisdagen den 30 maj 2023

Styrelsen

 

Styrelsen utses av föreningsstämman som också utser ordförande. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

Styrelsen ansvarar för

- förvaltning av föreningens tillgångar som vägar, lekplatser, grönytor, strandängar och ekskog

- redovisning av räkenskaper 

- medlemsregister

Styrelsen, som sammanträder fyra gånger per år, består för närvarande av

Håkan Mattisson (ordförande),

Annika Åberg (kassör), Jennie Fröderberg (registeransvarig), Göran Åstrand (hemsida), Örjan Johansson.

Maj-Lena Linderson och Pernilla Borg är suppleanter.